Ez itt Pethő Gergely honlapja.

 

Jelenleg 2005. szeptember óta a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet Német Nyelvészeti Tanszékének a tanársegédje vagyok, ahol már korábban (1999 és 2002 december között) is voltam státuszban, ugyanebben a beosztásban. Többnyire német nyelvtani gyakorlatokat és alapozó nyelvészeti órákat tartok a Debreceni Egyetem német szakos hallgatóinak, illetve néha a Debreceni Egyetem Nyelvészeti Doktori Iskolájában (DENYDI) is oktatok.

Emellett az amerikai Butler Hill Group számítógépes nyelvészeti cég munkatársa vagyok. A Butler Hill Group (egyéb tevékenységei mellett) a Microsoft számítógépes nyelvészeti partnere. Én konkrétan a Microsoft MSR-MT nevű gépi fordítási kutatási projektjével működöm együtt, feladatom a magyar gépi fordítási rendszer folyamatos tesztelése, illetve javaslatokat teszek a rendszer teljesítményének javítására, és segítem a MS szoftverfejlesztőinek a munkáját magyar nyelvészeti információkkal.

Az MTA-ELTE Elméleti nyelvészeti doktori programban szereztem Ph.D. címet 2005-ben. Témavezetőm Kiefer Ferenc volt. Disszertációm letölthető a publikációs listámról.

 

2006. augusztusában Debrecenben falkatársammal, Szimattal

Korábbi munkahelyeim:

2003. január és 2005. február között, majd fizetés nélküli szabadságon 2005. augusztusig az MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa voltam (a kutatócsoport vezetője Kertész András egyetemi tanár, akadémikus). Kutatócsoportunk témája annak idején elsősorban a természetes nyelvi szemantika empirikus és nyelvfilozófiai vonatkozásai volt, bár újabban inkább tudományelmélettel foglalkozik.

Viszonylag rendszeresen oktatok a Freiburgi Egyetem Német Nyelvészeti Tanszékén, és munkatársa vagyok két OTKA kutatási projektnek: a Strukturális magyar nyelvtan 4. kötetét készítő, az MTA Nyelvtudományi Intézetében működő csoportnak (1998. óta, projektumvezető: Kiefer Ferenc) és a Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok című saját projektünknek (2003. óta, projektumvezető: Csatár Péter).

2005. márciustól 2006. februárig pedig Skóciában, az Edinburghi Egyetem Elméleti és Általános Nyelvészeti Tanszékén dolgoztam tudományos segédmunkatársként (research associate). Egy kutatási projektum alkalmazottja voltam, amelynek témája konkrétan a magyar mondat fókuszpozíciójának az összevetése az angol ún. it-cleft-szerkezetekkel. Tágabban a magyar fókusz egy új, az eddigieknél jobb elméletét igyekeztük kidolgozni, amely tekintettel van a nyelvfeldolgozás folyamatának a linearitására, és az emberi nyelvfeldolgozó képesség működését fontos tényezőként kezeli a nyelvtan megfogalmazásában. A projektumban két munkatárssal dolgoztam együtt: Ronnie Cann-nel és Dan Wedgwood-dal.

2005 őszén otthon Musselburghban, a lakásom előtt a Jaguarommal. 4 literes XJS, 1992-es évjárat, nagyon szerettem.

 

A honlapon megtalálhatja az óráimmal kapcsolatos információkat, publikációim jegyzékét, elérhetőségemet, néhány számomra fontos linket és pár személyes fényképet.

Itt érhetők el szakdolgozati témaajánlataim.

 

Frissítve: 2006. 09. 12.