Emelt szintű fordítási gyakorlat

2007/2008. 2. félév

Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet

Oktató: Pethő Gergely (pethog@inf.unideb.hu)

Idő: Hétfő 14.00 és 16.00

Hely: 135 és 133/2

 

Fordítandó szövegek:

1. hét:

Fordítsa le magyarra az alábbi turisztikai reklámszöveget (kb. 550 szó) a stílust megőrizve! A szöveg forrása: Übersetzungswerkstatt, 25-27. oldal (a könyv maga PDF formátumban megtalálható alább, Segédanyagok alatt). A könyvben a szöveghez tartozó, annak feldolgozását esetleg megkönnyítő, a fordítási problémákat tudatosító feladatokat is talál. Ezek átnézése ajánlatos, de nem kötelező.

A fordítandó szöveg itt található, MS Word formátumban.

A fordítás leadásának lehetséges legutolsó határideje: február 16., 12:00 óra (dél). Kérem, hogy a kész szöveget (miután sikerült helyreállítanom a Germanisztikai Intézetben működő levelezésemhez a hozzáférést) ne a fent látható címre küldjék, hanem már ezen a héten is ide:

pethog@gi.unideb.hu

Általános kommunikációra (kérdések stb.) továbbra is az inf-es címemet használom, ide csak a fordításokat és hasonlókat kérem.

 


2. hét:

Fordítsa le magyarra az alábbi német nyelvű újságcikket (kb. 500 szó)!

Fordítandó szöveg MS Word formátumban.

A fordítás határideje legkésőbb február 23. szombat reggel 8:00. Kérem, fordításukat mostantól kezdve mindig az 1. hét alatt is megadott címre (pethog@gi.unideb.hu) küldjék, és a fordítást tartalmazó dokumentum nevében 1. csak sima betűket használjanak (pontos, ékezetes betűket ne), 2. adják meg a nevüket.

 


3. hét:

Fordítsa le magyarra az alábbi német nyelvű publicisztikát (kb. 400 szó)!

Fordítandó szöveg MS Word formátumban.

Ügyeljenek arra, hogy a szöveg ironikus-humoros hangnemben íródott, ezt a fordításban feltétlenül meg kell őrizni. Ahhoz, hogy átjöjjenek a poénok, helyenként szükség lehet a szöveg átfogalmazására, egyes német kulturális utalásoknak megfelelő magyar utalásokkal való helyettesítésére.

A fordítás határideje legkésőbb február 29. péntek reggel 8:00 (az előző hétre megadott emailcímre). A dokumentum nevére vonatkozóan ugyanazt kérem Önöktől, mint múlt héten, viszont ki szeretném emelni, hogy ékezeteket csak a dokumentum nevében ne használjanak, magában a dokumentumban természetesen igen, tehát rendesen, a helyesírásnak megfelelően magyar karakterekkel írjanak.

 


4. hét:

Az előző heti fordítandó szövegben előfordult az in Seattle fordulat. Hogyan kell ennek leírni a magyar megfelelőjét? Adja meg: 1. a helyesírási szabályzatból pontosan annak a két szabálynak a számát, amelyek meghatározzák, hogy hogyan kell az -i képzőt a Seattle helynévhez kapcsolni (ehhez tudni kell, hogy az utóbbi kiejtése durván: [szietl]), azaz hogyan kell írni a két elem összekapcsolával létrejövő képzett magyar melléknevet; 2. magát a képzett melléknevet úgy, ahogy ténylegesen kell(ett volna) írni.

A megoldásokat a szokásos helyre kérem. Ezúttal ne küldjenek csatolt dokumentumot, hanem a három információdarabot (két számot és egy szót) írják az email tárgysorába. Az email szövegét üresen is hagyhatják. A feladat el nem végzése a szokásos következményt vonja maga után, és ugyanezzel jár kivételesen a nem hibátlan elvégzése is.

Akinek nincs kéznél helyesírási szabályzata, az megtalálja alább, Segédanyagok alatt. Fel szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy nem két olyan tetszőleges szabályra vagyok kíváncsi, amelyeknek bármi közük van a kérdéses szó leírásához (pl. 3, 7 stb.), hanem arra a két szabályra, amelyekből együttesen konkrétan és egyértelműen kiderül, hogy az -i képző egy ilyen szerkezetű idegen helynévhez hogyan kapcsolódik.

 


5. hét:

Fordítsa le magyarra az alábbi használati utasítás egyik felét: ha a névsorban Keller Henriettáig van, akkor az első felét, ha utána (Kis Orsolyától), akkor a másodikat! Használja a megfelelő Word-dokumentumot a fordítás során! Nagyon lényeges, hogy annak a formátumán nem változtathat meg semmit, tehát célszerű közvetlenül a dokumentum egy másolatába írni. Ez a dokumentum a használati utasításnak csak a szövegét tartalmazza. Maga a megszerkesztett használati utasítás (amelynek a végén megtalálja a szövegben hivatkozott ábrákat is) szintén alább található Acrobat (PDF) formátumban. Ezt a változatot érdemes referenciaként használni akkor, ha a szöveg önmagában, megszerkesztetlenül nem elég világos, ha a szerkezetét nem tudja áttekinteni stb. Abból induljon ki, hogy a szöveget végül a német PDF-fel megegyező formátumra fogja hozni egy formai szerkesztő.

A fordítás során igazodjon a Siemens cég más, meglévő termékleírásaihoz és használati utasításaihoz! Ezeket itt találja meg: www.siemens.de, www.siemens.hu. Ha a fordítandó használati utasítást részleteiben vagy egészében megtalálja a Siemens honlapján, célszerű a már meglévő fordítást felhasználni, és a megfelelő részeket a Word-dokumentum megfelelő helyeire beilleszteni (ennek során természetesen ellenőrizni, hogy megfelelő-e a meglévő fordítás színvonala, és szükség esetén javítani).

A szöveg 1. fele (Word), 2. fele (Word), beszerkesztett változat (PDF).

A fordítás határideje március 16. vasárnap dél, 12:00 (a szokásos módon a már ismert emailcímre).

 


6. hét:

Az e heti feladat a múlt heti folytatása. Ezúttal nem fordítaniuk kell, hanem lektorálniuk, illetve fordítóként lektori vélemény alapján a fordításukat felülvizsgálniuk.

A feladat az alábbi szakaszokból fog állni:

****************************

1. szakasz: Mindenki értesítést kap az e-mail-címére arról, hogy a fordító vagy a lektor szerepét fogja-e játszani ebben a feladatban (egy későbbi feladat kapcsán a szerepek megcserélődnek, és aki most fordító volt, legközelebb lektor lesz, illetve viszont). Március 19. szerda 18 óráig van idejük arra, hogy nyilatkozzanak, vállalkoznak-e a kijelölt feladatra, vagy kihasználják az egyik kihagyási lehetőségüket. Ha határidőre nem válaszolnak, automatikusan úgy tekintem, hogy az utóbbi, tehát nem végzik el a feladatot. Figyelem: ha igenlően válaszolnak, de később mégsem végzik el határidőre a feladatot, ezt büntetésként két kihagyásnak számolom. (Megjegyzés: Ha nem lenne egyenletes a fordítók és a lektorok száma, tehát pl. jóval több lektor maradna, mint fordító, vagy fordítva, akkor szerda 18 óra után este kaphatnak egy újabb emailt, amelyben arról tájékoztatom Önöket, hogy megváltozik a feladatuk, és rákérdezek, hogy a módosult feladatot elvállalják-e némileg meghosszabbított határidő mellett, vagy a kihagyás mellett döntenek inkább.)

Ha valaki azt a feladatot kapja, hogy a fordító szerepét játssza, de lektor szeretne inkább lenni, vagy fordítva, az említett határidőig jelezheti nekem e-mailben a kérését. Ha több ilyen kérés találkozik, igyekszem nekik eleget tenni, és a feladat módosulását szerda este jelzem.

****************************

2. szakasz: A lektoroknak szerda este 18 óra után megküldök a címükre egy-egy fordítást, mégpedig a múlt heti használati utasítás azon felének a fordítását, amelyet múlt héten nem ők fordítottak. Ezt a fordítást a két szemináriumi csoport valamelyik résztvevője készítette. A fordítások anonimizálva lesznek, azaz nem fogják tudni, hogy ki készítette a fordítást, és a fordításokhoz a lektorokat véletlenszerűen rendelem hozzá (tehát pl. nem a jobbakat a jobbakhoz stb.) A lektornak át kell néznie ezt a fordítást, és márc. 21. péntek du. 16 óráig két részfeladatot kell elvégeznie, majd hozzám elküldenie:

I. részfeladat: Korrektúrázás. A Word beépített korrektúraeszközének használatával javítsák ki a kapott fordítást, azaz írják úgy át, hogy ennek során egyrészt kiküszöböljék a talált hibákat, másrészt alternatív, Önök szerint szerencsésebb megfogalmazásmódokat javasoljanak a fordítónak!

II. részfeladat: Lektori vélemény írása. Ha elkészültek a korrektúrázással, írjanak egy lektori véleményt a fordításról, mégpedig úgy, hogy két címzett fogja olvasni: Egyrészt a fordító, aki megtudja a lektori véleményből, hogy mi az általános benyomása a lektornak, illetve esetleg azt is, hogy milyen konkrét megjegyzései, kérdései vannak a fordítás egyes pontjaihoz. Másrészt a fordítás és a lektorálás megbízója (normális esetben a fordítóiroda, adott esetben én), aki lényegében azt szeretné megtudni a lektori véleményből, hogy elfogadható munkát végzett-e a fordító, milyen természetű hibákat vétett, mennyire volt időigényes kijavítani ezeket a hibákat, valamint a lektor megítélése szerint érdemes-e a fordítónak újabb munkákat adni. A lektori vélemény terjedelmét nem kötöm ki, ugyanis a fordítás minőségétől, a problémák számától és bonyolultságától függ, de mindenesetre informatívnak kell lennie mind a fordító, mind a megbízó számára.

A lektorálás szigorúan anonimizálva történik, azaz a fordító a feladat elvégzésének egyetlen pontján, illetve utólag sem fogja (legalábbis tőlem vagy a Wordből) megtudni, hogy ki lektorálja a szövegét, és a lektor sem fogja tudni, hogy kinek a fordításán dolgozik.

Ennek érdekében az I. részfeladat elvégzése előtt kérem, hogy a lektorok maguk anonimizálják a Wordben a személyes beállításaikat. Ehhez a menüben menjenek az "Eszközök > Beállítások..." menüpontban a "Felhasználó" fülre, és írják be a "Név" mezőbe azt, hogy "Lektor", a "Monogram" mezőbe pedig azt, hogy "XY"!

Ezt követően kapcsolják be a Word korrektúraeszközében a "Változások követése" funkciót! Ehhez vagy válasszák ki az "Eszközök > Korrektúra" menüpontot (vagy használják egyszerűen a Ctrl + Shift + E billentyűkombinációt, vagy a Word "Korrektúra" eszköztárán válasszák ki a "Változások követése" című ikont! Amíg be van kapcsolva a korrektúraeszköz, addig a Word speciálisan megjelöli (ti. színnel kódolja és aláhúzza) az Ön (tehát a lektor) által a szövegbe beleírt változásokat, illetve jelzi, ha törölt valamit. Így javítsák ki, írják át a fordítást! A tulajdonképpeni korrektúrán (tehát a szöveg módosításain) túl helyenként célszerű lehet a fordítónak szóló megjegyzéseket, üzeneteket is beleírni a szövegbe. Az ilyeneket fessék be a "Kiemelés" nevű eszközzel valamilyen színűre, hogy világos legyen, hogy nem a szöveghez tartoznak! Ha végeztek a korrektúrával, és azt szeretnék, hogy a Word a szokásos módon működjön, kapcsolják ki a korrektúraeszközt ugyanúgy, ahogy bekapcsolták!

Legkésőbb a fent megadott határidőre küldjék el a korrektúrázott fordítást tartalmazó Word-dokumentumot (amelyet nevezzenek el "forditas-lekt.doc"-nak) és a lektori véleményt (külön csatolt dokumentumban vagy az e-mail szövegében)! Ha korábban megkapom, korábban tudom továbbítani. (Megjegyzés: a lektor egyéb anyagokat is küldhet a fordítónak a lektorált fordítás és a lektori véleménye kíséretében, pl. más, a cég által lefordított Siemens használati utasításokat, a használati utasításnak a saját maga által lefordított felét, hogy megmutassa a fordítónak, ő maga milyen megoldásokat választott egyes pontokon stb. Én a magam részéről továbbítok minden ilyen anyagot a fordító felé, kivéve, ha ezek az anyagok valamilyen módon megsértenék azt az alapelvet, hogy a lektor nem "leplezheti le" magát, azaz nem jelezheti a fordító felé, hogy ki ő.)

****************************

3. szakasz: A fordítónak legkésőbb péntek délután-este megküldöm a lektortól kapott anyagokat, tehát 1. a javított fordítást, 2. a lektori véleményt, 3. az esetleges egyéb referenciákat, amelyeknek a továbbítására a lektor megkért. A fordítónak ezt követően át kell néznie a lektor változtatásait, és 1. a korrektúrában el kell fogadnia vagy el kell utasítania a lektor változásait, 2. válaszolnia kell a lektor által a lektori véleményben megfogalmazott kérdésekre, szükség esetén reagálnia kell a megjegyzésekre. A fordító is üzenhet a szövegben a lektornak, tehát beleírhat egyes pontokra vonatkozó megjegyzéseket. A fordítónak a véglegesített változatot (a lektornak szóló esetleges válaszokkal, üzenetekkel, további referenciákkal együtt) legkésőbb márc. 25. kedd reggel 8 óráig kell leadnia.

Ahhoz, hogy a korrektúrával dolgozni tudjon a fordító, mindenekelőtt anonimizálnia kell a saját módosításait. Ehhez a Word menüjében menjenek az "Eszközök > Beállítások..." menüpontban a "Felhasználó" fülre, és írják be a "Név" mezőbe azt, hogy "Fordító", a "Monogram" mezőbe pedig azt, hogy "AB"!

Ezt követően kapcsolják be a Korrektúra eszköztárat! Ehhez vagy kattintsanak a jobb egérgombbal a Word ablakának arra a részére, ahol a menüsor és az eszköztárak (általában a Szokásos és a Formázás) találhatók, majd a megjelenő listából válasszák ki a "Korrektúrá"-t; vagy pedig a menüben válasszák az "Eszközök > Testreszabás" pontot, majd az "Eszköztárak" fület, ott jelöljék be a "Korrektúra" melletti négyzetet, majd zárják be a párbeszédablakot! A Korrektúra eszköztárban található "Módosítások elfogadása", illetve "Módosítási/törlési megjegyzés elvetése" ikont kell használniuk arra, hogy elfogadják, illetve elutasítsák a lektor módosításait. A lektor esetleges egyéb (kiemeléssel jelzett) megjegyzéseit távolítsák el a szövegből, esetleg válaszoljanak rájuk! Ha beleírnak a lektornak szóló megjegyzéseket vagy válaszokat a szövegbe, azt fessék be a "Kiemelés" nevű eszközzel valamilyen színűre (ne ugyanolyanra, mint amit a lektor használt), hogy világos legyen, hogy nem a szöveghez tartoznak!

Végeredményként olyan szöveget kell előállítaniuk a korrektúrabejegyzések elfogadásán, illetve elvetésén keresztül, amely már nem tartalmaz egyetlen korrektúrabejegyzést sem, tehát egy letisztázott (esetleg legfeljebb az említett módon kiemelt megjegyzéseket, üzeneteket tartalmazó) szöveget. Magyarul a fordító a saját esetleges további módosításait ne a "Változások követése" funkciót használva írja bele a szövegbe, hanem szükség esetén kiemeléssel hívja fel rájuk a lektor figyelmét.

Ezt a dokumentumot "forditas-jav.doc" néven küldjék át nekem!

****************************

4. szakasz: Miután a lektor megkapta tőlem a szöveg egyik felének a fordító által véglegesített változatát (a lektori véleményre adott válaszával és esetleges egyéb referenciákkal együtt), össze kell kapcsolnia a szövegnek ezt a felét az előző héten lefordított saját szövegével. A cél az, hogy a lektor a két részszövegből összeállítson egy egységes, koherens használati utasítást, amely nem tartalmaz terminológiai vagy stílusbeli/nyelvi következetlenségeket, tehát amelyen nem látszik, hogy két ember dolgozott rajta.

Ehhez a lektor mind a saját korábbi fordításán, mind a fordító által leadott véglegesített szövegen változtathat tetszése szerint (tehát akkor is visszatehet módosításokat a másik fél által készített fordításba, ha az elutasította az előző körben azokat). Teljes egészében a lektor felelőssége, hogy ebben a szakaszban hogyan alakítja tovább a szöveget.

Ha a lektor múlt hétre nem adott le fordítást, akkor most kell lefordítania a szöveg hiányzó felét ahhoz, hogy a teljes szöveget össze tudja állítani.

A két részből összefésült teljes, végleges fordítást a lektor legkésőbb márc. 26. szerda délután 16 órára küldje el nekem "forditas-xy-vegl.doc" néven, ahol xy helyére a lektor neve kerüljon ékezetek nélkül! Ezzel lezárul a teljes feladat.

****************************

A fordító és a lektor rajtam keresztül a határidők között is üzenhet egymásnak. Ha éppen belenézek az e-mailembe, és ilyen üzeneteket találok, az üzenet átnézése után lehetőleg azonnal továbbítom a másik félnek.

Az egyetlen szigorúan rögzített határidő a végső szöveg leadásának határideje. Ha a köztes határidőket a lektor vagy a fordító módosítani szeretné, akkor erről rajtam keresztül üzenhetnek egymásnak, és eltolhatják a határidejüket (pl. a lektor megkérheti a fordítót arra, hogy egyezzen bele, hogy a lektori véleményt ne péntek délutánra, hanem szombat délutánra kelljen leadnia; ha a fordítónak így is megfelel, akkor részemről módosítható így a határidő). Minden esetben alapvető, hogy mindkét félnek bele kell egyeznie a köztes határidők módosításába!

FONTOS: Mind a lektor, mind a fordító köteles a leírt módon a Word korrektúraeszközét használni! Ha pl. a lektor nem a korrektúraeszközzel javít a szövegbe, hanem kiemeléssel vagy egyszerűen a szöveg átírásával a korrektúra bekapcsolása nélkül, az elfogadhatatlan, és a feladat automatikus rontásának minősül. Ugyanez igaz akkor is, ha a fordító nem távolítja el a lektor összes korrektúráját a dokumentumból azok elfogadásával vagy elutasításával.

Az órán hosszasan ismertettem a lektorálási folyamatot és a Word korrektúraeszközének a használatát. Lehetőségük volt kérdezni is. Ugyanígy a fentiekben igyekeztem minél világosabban összefoglalni, hogy mi a feladat és hogyan kell elvégezni. Ha valaki mindezek ellenére nem érti a feladatot vagy nem tudja használni a korrektúraeszközt, forduljon egy évfolyamtársához, aki ott volt az órán és követte az instrukciókat, illetve a technikai kérdésekkel kapcsolatban olvassa el a Word súgójának megfelelő részeit, esetleg keressen a Wordhöz nyomtatott vagy elektronikus szakirodalmat!

 


7. hét

Fordítsa le magyarra az alábbi német nyelvű újságcikket (kb. 450 szó)!

Fordítandó szöveg MS Word formátumban.

A fordítás határideje legkésőbb április 6. vasárnap reggel 10:00. A szokásos levelezőszerver elromlott, jelenleg javítják. Mivel a gi.unideb.hu honlap ennek ellenére ismét működik, sajnos nem tudják ellenőrizni (azzal ellentétben, amit korábban írtam) a honlap ellenőrzése által, hogy tudom-e fogadni az oda küldött leveleiket. Ezért arra kérem Önöket, hogy fordításaikat kivételesen a másik címemre küldjék (lásd a lap tetején)! Ha már elküldték volna a fordításukat a gi-re, akkor kérem, újból küldjék el az inf-címre. Elnézésüket kérem ezért a bonyodalomért.

 


8. hét

Fordítsa le magyarra az alábbi két, hasonló témájú újságcikk egyikét: ha a névsorban Kis Orsolyáig van, akkor az elsőt, ha utána (Kléri Ildikótól), akkor a másodikat (a terjedelem egyenként 1000-1000 szó körül van)! Szokás szerint ne alakítsa át indokolatlanul a szöveg formátumát és különösen a tagolását, de a betűtípust megváltoztathatja, és a szöveg végén szereplő táblázatot is törölheti.

1. szöveg (Word), 2. szöveg (Word).

A fordítás határideje április 13. vasárnap dél, 12:00. A gi szerver továbbra sem működik, ezért ismét az inf-címre kérem a fordításaikat.

 


10. hét

Fordítsa le németre az alábbi magyar nyelvű szöveget! A teljes terjedelem kb. 600 szó, ebből kb. 500 ténylegesen fordítandó, a maradékot számok, ismétlődések stb. teszik ki. A szöveg a Nyíregyházi Állatpark internetes honlapjának egyes elemeit tartalmazza. A szöveg formátumát, különösen a bekezdések határait nem változtathatják meg. A honlap maga itt érhető el: http://www.sostozoo.hu.

Fordítandó szöveg MS Word formátumban.

A fordítás leadásának határideje: április 28. hétfő dél, 12:00. A munka során célszerű hasonló jellegű és szerkezetű németországi honlapok szövegéből kiindulni. A gi szerver továbbra sem működik, ezért ismét az inf-címre kérem a fordításaikat.

 


11. hét

Fordítsa le németre az alábbi magyar nyelvű újságcikket! A teljes terjedelem kb. 500 szó, gazdasági tárgyú szöveg. A táblázatokban helyettesítse a magyar szöveget a némettel, ügyeljen a formátumra!

Fordítandó szöveg MS Word formátumban.

A fordítás leadásának határideje: május 2. péntek 19 óra. A fordítás során célszerű használni az Eur-lex adatbázist, amely számos ilyen tárgyú jogszabály szövegét tartalmazza magyar és német nyelven egyaránt. Ezen belül az "egyszerű keresés" szolgáltatás segítségével célszerű az ismeretlen szavak és kifejezések előfordulásait megkeresni magyar szövegekben, majd a talált szöveget németül megjeleníteni, és kikeresni belőle az adott szöveghelyen a keresett szó német megfelelőjét. Emellett hasznos lehet területfejlesztés témájú német nyelvű honlapokat is tanulmányozni.

A fordításokat továbbra is az inf-címre kérem.

 


Segédanyagok:

Csatár Péter, Farkas Orsolya, Iványi Zsuzsanna, Molnár Anna, Barna János: Übersetzungswerkstatt. 2006

A magyar helyesírás szabályai. 11. (aktuális) kiadás, de elavult példaanyaggal